máu xanh play online

máu xanh

Vào một ngày cuối tuần của tháng 6 năm 1940, khi quân đội Đức chuẩn bị xâm lược, quân đội Anh buộc phải rút lui, và những người lính Pháp đóng trên bãi biển Dunkirk gần đó muốn sơ tán để chiến đấu với quân đội Đức hiệu quả hơn. Nhưng do người Anh cần sử dụng tàu nên người Pháp buộc phải khoanh tay đứng nhìn. Trong cuộc xung đột sau đó, nhiều người dân vô tội đã phải chịu đau khổ, một người phụ nữ không chịu rời khỏi nhà của mình và hỗ trợ lẫn nhau với quân đội Pháp. Đồng thời, những người lính trên bãi biển dường như đã trở thành mục tiêu trực tiếp cho máy bay Đức.

Paly

Play :Play
Tags:
Prev: Sự Ra Đời Của Một Huyền Thoại (Bản Quan Thoại)
Next: có một mối quan hệ tốt