7:02Bữa tiệc tử thần play online

7:02Bữa tiệc tử thần

Bữa tiệc được cho là bắt đầu lúc 7:02 chiều. Đó là đêm bầu cử năm 2008. Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã được bầu... nhưng K.D, đã có kế hoạch khác cho đêm nay... ma quỷ đã có kế hoạch khác cho anh ta. Trong 24 giờ tiếp theo, sáu người bạn nghĩ rằng họ đến đây để có một khoảng thời gian vui vẻ đã thấy mình lơ lửng trên chú thỏ.

Paly

Play :Play
Tags:
Prev: thành phố chết chóc
Next: ai nói tôi không quan tâm