Truy Kích Đỏ 1949 play online

Truy Kích Đỏ 1949

Yinger sẽ đóng vai nữ anh hùng Cherry, một điệp viên hai mang, đáng lẽ phải là một quả anh đào đỏ ngọt ngào, nhưng bị số phận vặn vẹo thành một quả anh đào đen huyền thoại và dũng cảm. Wang Xuebing đóng vai Xiang Tianbao, thủ lĩnh của xã hội đen say mê anh đào, anh ta hung dữ, trung thành và đầy tham vọng.

Paly

Play th 1:Play th 1
Play th 2:Play th 2
Play th 3:Play th 3
Play th 4:Play th 4
Play th 5:Play th 5
Play th 6:Play th 6
Play th 7:Play th 7
Play th 8:Play th 8
Play th 9:Play th 9
Play th 10:Play th 10
Play th 11:Play th 11
Play th 12:Play th 12
Play th 13:Play th 13
Play th 14:Play th 14
Play th 15:Play th 15
Play th 16:Play th 16
Play th 17:Play th 17
Play th 18:Play th 18
Play th 19:Play th 19
Play th 20:Play th 20
Play th 21:Play th 21
Play th 22:Play th 22
Play th 23:Play th 23
Play th 24:Play th 24
Play th 25:Play th 25
Play th 26:Play th 26
Play th 27:Play th 27
Play th 28:Play th 28
Play th 29:Play th 29
Play th 30:Play th 30
Play th 31:Play th 31
Play th 32:Play th 32
Play th 33:Play th 33
Play th 34:Play th 34
Play th 35:Play th 35
Play th 36:Play th 36
Play th 37:Play th 37
Play th 38:Play th 38
Play th 39:Play th 39
Play th 40:Play th 40
Play th 41:Play th 41
Play th 42:Play th 42
Play th 43:Play th 43
Play th 44:Play th 44
Play th 45:Play th 45
Play th 46:Play th 46
Tags:
Prev: cha cha cha
Next: biệt đội tuyết