thế giới dũng cảm play online

thế giới dũng cảm

"Brave World" là một chương trình thực nghiệm khoa học viễn tưởng được sản xuất bởi Mango TV, do Mango TV và Netease Pictures đồng sản xuất. Chương trình hy vọng rằng thông qua cuộc thi nhiệm vụ theo cơ chế ngẫu nhiên cao và cạnh tranh mạnh mẽ, với bối cảnh là đồng bằng, thành phố bỏ hoang, rừng rậm, nhà kho, bến cảng, sa mạc, v.v., trong môi trường hoang dã, các khách mời có thể sống sót, cạnh tranh và có dũng khí Hoàn thành nhiệm vụ khó khăn thể hiện phẩm chất tinh thần của thanh niên thời đại mới có chiến lược, thi đua vì danh dự của bản thân.

Paly

第1期:第1期
第2期:第2期
第3期:第3期
第4期:第4期
第5期:第5期
第6期:第6期
第7期:第7期
第8期:第8期
第9期:第9期
第10期:第10期
第11期:第11期
第12期:第12期
Tags:
Prev: Chương trình tạp kỹ mùa 5
Next: Khát Vọng Cuộc Sống Phần 2