thời thơ ấu play online

thời thơ ấu

Một cuộc hội ngộ vui vẻ của những người bạn cùng lớp đã chạm đến cái gai chôn vùi trong trái tim của một nhóm người thời thơ ấu, và tác hại mà người giáo viên vô tình gây ra cho học sinh năm đó đã tạo ra một hiệu ứng bươm bướm mà anh ta không thể ước tính được. Với sự quay ngược và phản ánh của cốt truyện và các nhân vật, nó nhằm mục đích khám phá sự thành công và thất bại của giáo dục thời thơ ấu và tư duy triết học, cũng như sự hòa giải nội tâm và cứu chuộc cái bóng tuổi thơ tàn khốc.

Paly

Play :Play
Tags:
Prev: tội trọng
Next: phòng tiệc