trại tập trung trazit play online

trại tập trung trazit

Câu chuyện xảy ra vào cuối Thế chiến thứ hai, khi Đức bại trận trong chiến tranh, và hầu hết quân đội Đức trở thành tù binh chiến tranh và bị gửi đến các trại tù binh chiến tranh. Trong một trại tù binh ở ngoại ô Leningrad, một nhóm tù binh Đức mới đến, họ được canh giữ bởi một nhóm phụ nữ Nga dũng cảm, có cấp trên trực tiếp là Tướng Pavlov (John Malkovich) và John Malkovich.

Paly

Play :Play
Tags:
Prev: chị mật vụ
Next: Sông và hồ lởm chởm không bao giờ tha thứ