Báo cáo thực tập kế toán tiền lương các khoản trích lương

Thời điểm này các sinh viên năm cuối ngành kế toán đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp. Do đó trung tâm kế toán tại Hải Phòng (ketoanhaiphong.top) gửi tới các bạn mẫu Báo cáo thực tập: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần du lịch xanh VNECO

bctt-ke-toan-tien-luong

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về lý thuyết tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 2: Phân tích hiện trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP du lịch xanh Vneco

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP du lịch xanh Vneco

Lý do chọn đề tài kế toán tiền lương các khoản trích theo lương

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương là một khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực hiện một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.

Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó.

Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động …

Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao động, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết. Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc tính chất hay loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco” với nhiệm vụ là 1 công ty cổ phần vì thế được xây dựng 1 cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đúng ,đủ và thanh toán kịp thời 1 ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã lựa chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco”.

Trong thời gian thực tập và làm báo cáo thực tập tại “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco”, em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Nó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em những kiến thức em đã được học tại trường mà em chưa có điều kiện để được áp dụng thực hành.

Mục tiêu nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

– Mục tiêu chung:

Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco”. Từ đó, để hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

– Mục tiêu cụ thể:

+ Tìm hiểu cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Phản ánh thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp

+ Đề ra nhận xét chung và đề xuất một số biện phát nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và vác khoản trích theo lương tại doanh nghiệp.

  • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính là tiền lương và các khoản trích theo lương của “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco”.

– Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco”.

  • Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu ở đây chủ yếu dùng phương pháp phỏng vấn, điều tra để tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại “Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco”.

Các bạn có thể download toàn bộ tài liệu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương bằng cách gửi Email cho trung tâm kế toán Hải Phòng – Kế toán Hà Nội theo địa chỉ: info.kthn@gmail.com

Tiêu đề Email ghi: Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chúc các bạn học tốt!

Trung tâm kế toán Hải Phòng chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, đào tạo kế toán cấp tốc ngắn hạn ở Hải Phòng. Học xong làm được việc ngay.

Để lại bình luận

Vui lòng điền đầy đủ thông tin Họ tên và Email