Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu

Trung tâm kế toán Hà Nội tại Hải Phòng giới thiệu mẫu báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH DVGN Thế Kỷ Mới. Mời các bạn theo dõi

bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-toan

Mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu gồm:

Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH TM DV Giao nhận Thế kỷ mới

Chương 2: Cơ sở lý luận kế toán tiền và các khoản phải thu

Chương 3: Thực trạng kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH DVGN Thế Kỷ Mới

Chương 4. Nhận xét

Lời mở đầu:

Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của nhiều thành phần kinh tế khác nhau với sự đổi mới về chính sách tài chính, tín dụng thì vấn đề quản lý, sử dụng vốn bằng tiền cùng với sự kiểm tra chặt chẽ của tình hình thanh toán là vấn đề cần quan tâm.

Hằng ngày tại các doanh nghiệp luôn luôn có các dịch vụ thu chi xen kẻ lẫn nhau, các khoản thu là để có vốn bằng tiền chỉ là thực hiện các hợp đồng sản xuất kinh doanh, và từ đó các nguồn thu để đáp ứng các nhu cầu về khoảng chi. Dòng lưu chuyển tiền tệ xảy ra liên tục không ngừng, lượng tiền tiêu lớn hơn lượng tiền chi nhưng bao giờ doanh nghiệp cũng dự trữ một khoảng tiền lớn để đáp ứng kịp thời các khoảng tiền cần thiết. Tuy nhiên, khoảng dự trữ tiền không giống khoản dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa… vì các loại tài sản này có thể tồn động nhưng tiền thì vẫn dự trữ không ngừng trong một đơn vị sản xuất kinh doanh, bất cứ ngành nghề gì thì vốn tiền vẫn là một thứ tài sản thiết yếu.

Xuất phát từ vai trò quan trọng của vống bằng tiền đối với tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả các công ty nói chung và của công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nói riêng, kết hợp với quá trình thực tập tại công ty, em chọn đề tài “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” tại công ty TNHH TM DVGN THẾ KỶ MỚI nhằm mục đích hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán gồm: phải thu của khách hàng, phải trả người bán và thanh toán tạm ứng, để xác định hiện trạng, việc luân chuyển vốn tại doanh nghiệp. Từ đó tìm ra nguyên nhân để đưa ra biện pháp khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả từ việc quản lý vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Các bạn có thể download toàn bộ tài liệu Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu bằng cách gửi Email cho trung tâm kế toán Hải Phòng – Kế toán Hà Nội theo địa chỉ:info.kthn@gmail.com

Tiêu đề Email ghi: Tải Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu.

Chúc các bạn học tốt!

Trung tâm kế toán Hải Phòng chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, đào tạo kế toán cấp tốc ngắn hạn ở Hải Phòng. Học xong làm được việc ngay.

1 Comment on Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền các khoản phải thu

Để lại bình luận

Vui lòng điền đầy đủ thông tin Họ tên và Email