Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC . Trung tâm kế toán Hải Phòng xin chia sẻ cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở bài viết dưới đây: 1. Doanh thu để tính