Khóa học kế toán thực hành trên Excel tại Hải Phòng

Bạn đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hải Phòng đang có nhu cầu tham gia khóa học kế toán thực hành trên Excel, học làm sổ sách, báo cáo tài chính trên Excel. Hãy đến với Trung tâm kế toán tại Hải Phòng – Cơ sở đào tạo của Kế toán Hà Nội,