Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

Mức thuế suất thuế TNDN 2018 được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm 2018 mức thuế suất thuế TNDN là 20% Với năm 2015 thì có 2 mức thuế suất cơ bản: + Thuế suất 20%: Dành cho các DN có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03-2A/TNDN

Trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn các bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN: Chỉ thực hiện làm phụ lục chuyển lỗ

11 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Hải Phòng giới thiệu các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 8, thông tư 78/2014/TT-BCT và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC 11 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ketoanhaiphong.top giới thiệu các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN – Chi phí hợp lý. Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn (hay là được tính vào chi phí hơp lý). Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: – Khoản

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC . Trung tâm kế toán Hải Phòng xin chia sẻ cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở bài viết dưới đây: 1. Doanh thu để tính

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78 và 96 mới nhất hiện nay của Bộ tài chính. Khái niệm: Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định: “ Thu nhập chịu thuế trong

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Trung tâm kế toán Hải Phòng hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2017 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất. Căn cứ vào: – Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013. – Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. – Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014. –

Hướng dẫn tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo điều 16 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính. Cụ thể như sau: I. Đối tượng chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS: – Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ