Hướng dẫn sử dụng hàm MAX, MIN trong Excel

Khi làm kế toán trên Excel rất hay sử dụng hàm Max. Do đó các bạn kế toán viên phải sử dụng thành thạo 2 hàm này. Bài viết dưới đây Kế toán Hải Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thành thạo hàm Max, hàm Min trong Excel. 1. Cách sử dụng

Cách sử dụng hàm left, right, mid, len trong Excel

Trung tâm kế toán Hải Phòng hướng dẫn sử dụng sử dụng hàm Left, hàm Right, hàm Mid, hàm Len trong Excel dùng để xử lý chuỗi rất hay. Hướng dẫn công thức và cách sử dụng các hàm trên. 1. Cách sử dụng hàm Left trong Excel – Hàm LEFT trong Excel được dùng để

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm RANK trong Excel

Với mong muốn hướng dẫn các bạn học viên kế toán của trung tâm sử dụng thành thạo các hàm tính toán trong Excel. Bài viết này trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn cách sử dụng Hàm RANK trong Excel. Hy vọng bài viết giúp ích nhiều cho các bạn. Hàm RANK

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel

Với các bạn sinh viên nghành kế toán, các kế toán viên đang làm việc thì không thể không biết Excel. Do đó việc sử dụng các hàm trong Excel là khá thường xuyên và phải thành thạo. Bài viết này Trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn các bạn cách sử dụng